𝑺𝒕𝒂𝒚 𝒖𝒑𝒅𝒂𝒕𝒆𝒅 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒍𝒂𝒕𝒆𝒔𝒕 𝒃𝒖𝒔𝒊𝒏𝒆𝒔𝒔 𝒏𝒆𝒘𝒔

Month: August 2020

මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයෙන් ශ්‍රී ලංකාව බල ගැන්වීම සඳහා බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගම් සංගමය (FHA) පෙරමුණ ගනී

රොෂාන් අබේගුණවර්ධන විසිනි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ (CBSL) ලියාපදිංචි මූල්‍ය සමාගම් 39 ක එකතුවකින් සැදුම්ලත්, බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගම් සංගමය (FHA) මගින් මෙරට මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රය තුළ අද්විතීය කාර්යභාරයක් ඉටු කෙරේ. වසර 62 ක කාලයක් පුරා ස්වකීය සාමාජික සමාගම්වලට මග පෙන්වමින් මෙරට…

සිංගර් ෆැෂන් ඇකඩමියේ විලාසිතා නිර්මාණකරණ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව සඳහා අයදුම්පත් කැඳවයි

නවක බඳවා ගැනීම සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම දැන් ආරම්භ කර ඇති අතර 2020 සැප්තැම්බර් 30 දක්වා ඒ සඳහා ලියාපදිංචි විය හැකිය වසර 60 කට අධික කාලයක් තිස්සේ, මෙරට විලාසිතා නිර්මාණකරණ ක්ෂේත්‍රයට පිවිසීමට කැමැත්තෙන් පසුවන තරුණ තරුණියන් සඳහා නිවැරදි මාවත කියා…

HUAWEI Assistant · TODAY Wins World-Renowned Red Dot Award 2020

Dubbed the “Oscars” of the design industry, the Red Dot Award: Brands & Communication Design was recently awarded to HUAWEI Assistant · TODAY. Based on Red Dot’s motto of “In search of good design and creativity”, this award is a…

Sri Lanka ‘Women-led Startups’ braving C19 now vie for next level

How good is betting on a South Asian startup incubator dojo aimed at would-be-entrepreneur females with only a burning passion for their crafts and launched in the smack middle of the gloomy pandemic? Wagered by Hatch Works, the knowledge and…

மின்சாரத்தை சேமிக்க உதவும் அதிவேக தையல் இயந்திரங்களை சந்தையில் சிங்கர் அறிமுகப்படுத்துகிறது

நாட்டின் முன்னோடி நுகர்வோர் பொருட்கள் வர்த்தகநாமமாகவும் தையல் இயந்திரங்களை உலகுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதில் முன்னோடியாகவும் திகழும் சிங்கர் வீட்டுத் தேவைகள் சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான தொழில்முயற்சிகளுக்கான தையலை மேம்படுத்தும் நோக்கில் மின்சாரத்தை சேமிக்க உதவும் புதிய தையல் இயந்திர உற்பத்தி வடிவங்களை இலங்கையில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த சமீபத்திய இயந்திரங்கள் ஒரு தையல் தேவையை முடிக்க தேவையான…

පැලවත්ත නව ආශ්දවාදනීය ෆලූඩා සහ ජින්ජර් බිස්කට් අයිස් ක්‍රීම් රස හඳුන්වාදෙයි

මෙරට දැවැන්තම කිරි ආහාර නිෂ්පාදකයා වන පැල්වත්ත ඔවුන්ගේ අයිස් ක්‍රීම් රස එකතුවට නව රසයන් දෙකක් හඳුන්වා දේ. එමගින් අයිස් ක්‍රීම් ලෝලීන් සාම්ප්‍රදායික අයිස් ක්‍රීම් රසයන්ගෙන් ඔබ්බට රැගෙන යනු ඇති අතර පැල්වත්ත අයිස්ක්‍රීම් වල ක්‍රීම් සහිත ස්වභාවය භුක්ති විඳීම තුළින් අයිස්…

Huawei wins Two EISA awards for “Best Smartphone Camera” with the HUAWEI P40 Pro and “Best Smartwatch” for HUAWEI WATCH GT 2

Huawei Consumer Business Group (CBG) recently received two awards from the European Image and Sound Association (EISA), a group comprising 55 of the world’s most respected consumer electronics magazines. HUAWEI’s P40 Pro was named “EISA Smartphone Camera 2020-2021” by the…

கொமர்ஷல் லீசிங் & பினான்ஸ் பிஎல்சி 2019/20 நிதியாண்டில் உறுதியான நிதிப் பெறுபேறுகளைப் பதிவு

வரிக்குப் பிந்திய இலாபம் 29% இனால் அதிகரித்துள்ளதுடன் துறையின் சிறந்த NPL பெறுமதியைத் தக்க வைத்துள்ளது ICRA இனால் ‘A’உறுதியான தரப்படுத்தல் LMD இனால் 2019/20 காலப்பகுதியின் சிறந்த 50 வர்த்தக நாமங்களில் ஒன்றாக தரப்படுத்தல் 2019/20 நிதியாண்டில் கொமர்ஷல் லீசிங் & பினான்ஸ் பிஎல்சி (CLC) உறுதியான நிதிப் பெறுபேறுகளைப் பதிவு செய்திருந்தது. சவால்கள்…

කොමර්ෂල් ලීසිං ඇන්ඞ් ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී. (CLC) 2019/20 මුල්‍ය වර්ෂය තුළ ස්ථාවර ප්‍රගතියක් අත්කර ගනියි

අභියෝගාත්මක  ආර්ථික තත්ත්වයක් හමුවේ වුව ද 29% ක සියලු බදු පසු ලාභයේ ඉහළ වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරමින් 2019/20 මුල්‍ය වර්ෂය තුළ දැවැන්ත කාර්යසාධනයක් වාර්තා කිරීමට කොමර්ෂල් ලීසිං ඇන්ඞ් ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී සමත් විය. තව දුරටත් සමාගමේ දිගුකාලීන ශක්තිමත් මුල්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වය, පරිණත කළමණාකාරීත්වය,…

Writings and statements of Sri Lanka’s most internationally recognized Ambassador now in a single volume

Sri Lanka Unites is the honored custodian of this comprehensive compilation of Ambassador Jayantha Dhanapala’s work December 15, 2019 saw the launch of a long awaited book sharing the life story of an internationally recognized Sri Lankan personality who was…