𝑺𝒕𝒂𝒚 𝒖𝒑𝒅𝒂𝒕𝒆𝒅 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒍𝒂𝒕𝒆𝒔𝒕 𝒃𝒖𝒔𝒊𝒏𝒆𝒔𝒔 𝒏𝒆𝒘𝒔

Month: November 2022

සිලෝන් මෝටර් ට්‍රේඩර්ස් සංගමය (CMTA), මෙරට මෝටර් රථ කර්මාන්තයේ ප්‍රගමනය වෙනුවෙන් සැසියක් පවත්වයි

ගෝලීය රථවාහන නිෂ්පාදකයින්ගේ මෙරට බලයලත් නියෝජිතයින්ගෙන් සැදුම්ලත් එකම මෝටර් රථ සංගමය වන සිලෝන් මෝටර් ට්‍රේඩර්ස් සංගමය (CMTA) විසින් සිය පාර්ශ්වකරුවන් වෙනුවෙන් උදෑසන භෝජන සංග්‍රහයක් සහ විශේෂ සැසියක් ඔක්තෝබර් මස 26 වන දින මූවන්පික් හෝටලයේ දී පැවැත්විණි.  මෙම අවස්ථාවට අමාත්‍යාංශ ඇතුළු…

Business

Huawei signs global ITU pledge to help 120 million people in remote areas connect to the digital world

Huawei has signed a global commitment to join the International Telecommunication Union’s Partner2Connect digital alliance, which will bring connectivity to about 120 million people in remote areas in more than 80 countries by 2025. Liang Hua, Chairman of Huawei, announced…

Sinhala

දරුවාගේ මුල් ළමාවිය සංවර්ධනයට දෙමාපිය සම සහ සහභාගිත්වයේ වැදගත්කම පැහැදිලි කරමින් බේබි ෂෙරමි දෙමාපිය සායන මාලාවක් කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ දී

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම සහ ජනප්‍රියම ළදරු සත්කාරක සන්නාමය වන බේබි ෂෙරමි විසින් බණ්ඩාරගම, පානදුර, බුලත්සිංහල, ඉංගිරිය, හොරණ, වාද්දුව, මතුගම හා අගලවත්ත යන ප්‍රදේශ ආවරණය වන පරිදි කළුතර දී පවත්වනු ලැබූ මාපිය සායන වැඩසටහන් මාලාව පසුගිය දා සාර්ථකව අවසන් විය.  මෙම…

Tech News

HUAWEI ICT COMPETITION SRI LANKA 2022-2023

Huawei Sri Lanka, together with Sri Lanka Inventors Commission, will host its annual “Huawei ICT competition 2022-2023” under the theme of “Connection-Glory-Future” to enhance the students’ ICT knowledge as well as practical and application skills and, ultimately, inspire innovation which…

හේමාස් කන්සියුමර් බ්‍රෑන්ඩ්ස් වන සංරක්ෂණය හරහා මෙරට වන ගහණය වර්ධනය කිරීම සඳහා කැපවෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ගෘහ හා පෞද්ගලික සත්කාරක නිපැයුම් ක්ෂේත්‍රයේ  ප්‍රමුඛතම නිෂ්පාදනායතනයක් වන හේමාස් කන්සියුමර් බ්‍රෑන්ඩ්ස්  නැවතත්  මෙරට වනාන්තරවල ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වන සංවිධාන සමඟ එක්ව, වන වගාව අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාමට සහ ශ්‍රී ලංකාවේ  වනාන්තර සංරක්ෂණය කිරීම වෙනුවෙන් ඒකාබද්ධ මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මක කරයි….

NAITA-HUAWEI Asia-Pacific Academy awarded certificates to first batch students

National Apprentice and Industrial Training Authority (NAITA) in collaboration with leading ICT solutions provider Huawei, has just awarded certificates to first batch of 240 students, who participated the advanced technology in telecommunication, through a join initiative named NAITA-Huawei Asia-Pacific Academy….

5G+AI to assist smart, safe mining

Since the beginning of the year, the eruption of energy crises in certain parts of the world have gained global traction. To offset energy shortages, increases in coal consumption has been consecutive and considerable. Many analysts believe that coal-generated power…

Tech News

IceWarp expands in APAC including Sri Lanka; rolls out on Huawei Cloud

IceWarp, a global messaging and collaboration solutions provider, is delighted to announce that its services are now available throughout Asia-Pacific (APAC) including Sri Lanka, Singapore, Thailand, Bangladesh, Indonesia, and Cambodia, using the technology of Huawei Cloud which allows to launch…

Business

5G+4L autonomous driving make the smart port safer and efficient

At the end of last year, port congestion caused severe disruptions in global supply chains,, and most stores were out of stock during the Black Friday and Christmas, the peak selling season. However, the practice of automation and intelligence innovation…

Business

Industry Cohesion Required to Commercially Deploy 5.5G in 2024

At the 5.5G & Intelligent World 2030 media roundtable held during the Global Mobile Broadband Forum 2022 (MBBF2022), Alex Sinclair, CTO of GSMA, predicted that 5.5G would be put into commercial use in 2024, given the pace of 3GPP standardization….